Nidek US-4000 Echoscan

Nidek US-4000 Echoscan

  • Nytt ultralydinstrument for A-scan, B-scan og Pachymetri.
  • Høyoppløst bilde.
  • Zoom funksjon.
  • Enkel organsiering av pasientdata.
  • Kompakt design og lett vekt.

Nidek US-4000

  • Følg linken øverst for utfyllende brosjyre.