Nidek HandyRef

Nidek Handyref - håndholdt autorefraktor/keratometer

Svært rask og presis håndoldt autorefraktor. Benytter samme måleprinsipp som Nidek sine bordmodeller. Trådløs overføring av verdier til basestasjon og automatisk lading av batteri. Kommunikasjon til journalsystem eller Nidek autoforopter. Akkustisk lydsignal for å tiltrekke oppmerksomhet (barn) og Quick-mode for raskere måling i krevende situasjoner.

  • Håndholdt autorefraktor/keratometer
  • Enkel måling
  • Trådløs overføring til printer
  • Kommuniserer med journal eller autoforopter
  • Måleområde 1 - 4mm
  • Minimum pupille 2mm
  • Automatisk høyre/venstre funksjon
  • Stor skjerm for enkel måling
  • Automatisk 90 graders korreksjon for måling på liggende pasienter
  • Batteridrift