Lasere

Multispot fotokoagulator, YAG og SLT laser fra Nidek

Svært rask og presis YAG laser fra Nidek. Nå med motorisert joystick og motorisert roterbar siktestråle. Også tilgjengelig med SLT funksjon

Les mer

Ren grønn fotokoagulator i et svært kpmpakt system, leveres med eller uten multispot funksjon.

Les mer