Nidek Tonoref III, 4 funksjoner i ett instrument

Nidek Tonref III kombinerer funksjonene autorefraktor, keratometer, luft tonometer og pachymeter. Alle funksjoner med full automatikk. Kan monteres på unit.

Nidek Tonoref III 4, funksjoner i ett instrument

  1. Autorefraktor
  2. Keratometer
  3. Tonometer
  4. Pachymete