Autorefraktor Nidek 1 serie

Nidek sine autorefraktorer er svært godt mottatt i markedet. De er pålitelige og måler nøyaktig, Nidek sitt nye måleprinsipp gir presise og raske målinger på liten pupille. Serien spenner fra halvautomatisk autorefraktor til fullautomatisk autorefraktor/keratometer med subjektiv visus. Totalt 6 modeller å velge mellom, 5 bordmodeller og 1 håndholdt. Alle Nidek autorefraktorer kan kobles til Nidek Automat Foropter og de fleste journal systemer.

Nidek AR-1s / AR-1a / autorefraktor (uten K-mål), med eller uten subjektiv visus

 • Nytt design og enklere betjening.
 • Større måleområde gir sikrere og mer realistiske målinger.
 • Overføring til automatforopter eller journal
 • AR-1 er halvautomatisk
 • AR-1a er fullautomatisk.
 • AR-1s er fullautomatisk med subjektv visus
 • Nøyaktig motorisert betjening via joystick.
 • Autotracking, autofocus og autoshoot (modellavh.).
 • Stor fargeskjerm som kan svinges for stående betjening.
 • Rask innebygd skriver med autokutting.
 • Motorisert hakestøtte.
 • Større måleområde gir sikrere og mer realistiske målinger.
 • AR-1s med subjektiv visus
 • Full autotracking i X,Y og Z-retning
 • Tester også near vision
 • Glare test
 • Retro illumination bilde
 • Måler accomodasjon

Nidek ARK-1s / ARK-1a autorefraktor (med K-mål), med eller uten subjektiv visus

 • Autorefraktor med K-mål
 • ARK-1a er fullautomatisk
 • ARK-1s er fullatutomatisk med subjektiv visus
 • Ellers samme funksjoner som AR-1a/1s
 • ARK-1s med subjektiv visus
 • Full autotracking i X,Y og Z-retning
 • Tester også near visus