Autorefraktor Nidek 1 serie

Nidek sine autorefraktorer er svært godt mottatt i markedet. De er pålitelige og måler nøyaktig, Nidek sitt nye måleprinsipp gir presise og raske målinger på liten pupille. Samtlige modeller har autotracking i X, Y og Z aksen med automatisk måling. Serien spenner fra autorefraktor med måling for objektiv refraksjon, til autorefraktor med måling av keratometri og subjektiv visus. I tillegg leveres det en håndholdt modell med eller uten keratometri måling. Alle Nidek autorefraktorer kan kobles til Nidek Automat Foropter og de fleste journal systemer. De stasjonære modellene kan plasseres på undersøkelsesenhet.

  • Nidek AR-1a for subjektiv refraksjon
  • Nidek AR-1s med tillegg for subjektiv visus
  • Nidek ARK-a for subjektiv refraksjon og måling av keratometri 
  • Nidek ARK-s med tilllegg for subjektiv visus
  • Ta kontakt for uforpliktende tilbud