Endotelcelleteller

Endotelcelleteller fra Nidek. Integreres mot Navis EX programvaren

SEM - Scanning Endothelial Microscope. Pålitelig, rask og brukervenlig endotelcelleteller.

Les mer