Refraksjonsutstyr fra Nidek

Nidek Automat Foropter er stille, raskt og med innsynsvinkel på hele 40 grader. Kan kobles til alle Nidek Autorefraktorer, brillemålere, projektorer, LCD tavler og de fleste journalsystemer.

Les mer

Prisgunstig foropter produsert i Japan.

Les mer

Nidek sine autorefraktorer er svært godt mottatt i markedet. De er pålitelige og måler nøyaktig, Nidek sitt nye måleprinsipp gir presise og raske målinger på liten pupille. Serien spenner fra halvauto...

Les mer

Nidek Tonref III kombinerer funksjonene autorefraktor, keratometer, luft tonometer og pachymeter. Alle funksjoner med full automatikk. Kan monteres på unit.

Les mer

NT-530P er et kombinert luft tonometer og pachymeter. Svært presis pachymetri basert på Scheimpflug prinippet og automatisk IOP kompensasjon basert på kornea tykkelse. Full autoamtikk i alle målemodus...

Les mer

Nidek brillemåler LM-7P har stor berøringsfølsom skjerm på 5,7 " og innebygget skriver. LM-7P er rask og presis og finner automatisk brilletype. Måleverdier overføres til foropter via kabel eller blåt...

Les mer

LCD Visustavler har overtatt for projektorer. Fordelene med visustavler er blant annet: betydelig bedre kotrast, lik symbolmellomrom uavhengig av visus avstand, lydløs operasjon, vedlikeholdsfrie. Vi ...

Les mer

CP-770 levers med LED teknologi. Ingen pærebytte. Kan monteres på søyle, vegg eller fot (hylle plassering). CP-770 kan plasseres inntil 2 meter foran eller bak pasient.

Les mer

Nidek Handyref - håndholdt autorefraktor/keratometer Svært rask og presis håndoldt autorefraktor. Benytter samme måleprinsipp som Nidek sine bordmodeller. Trådløs overføring av verdier til basestasjon...

Les mer