Ultralyd - Pachymetri - Phaco system

Optisk akselengdemåler, ultralydinstrumenter og phacosystem fra Nidek

6 målinger på 10 sekunder Autotracking og auto shot funksjon Mulighet for å koble til ultralydprobe for å måle gjennom tett katerakt,

Les mer

Nidek US-4000 kan leveres med B-scan, A-scan og P-scan probe. US-500 kan leveres med A og P-scan prober. Se US-4000 for B-scan

Les mer

Nidek US-4000 kan leveres med B-scan, A-scan og P-scan probe. US-500 kan leveres med A og P-scan prober. Se US-500 for A og P-scan

Les mer