Nidek Non Contact Tonometer/Pachymeter NT-1P

NT-1P er et kombinert luft tonometer og pachymeter. Svært presis pachymetri og automatisk IOP kompensasjon basert på kornea tykkelse. Full autoamtikk i alle målemodus. Leveres i Norge som standadard med joystick.

Nidek NT-1P

  • Non contact tonometer/pachymeter
  • Automatisk korreksjon av IOP basert på pachymetermålingen
  • Kommunikasjon til journalprogram
  • Full automatikk høyre/venstre øye og autotracking i X, Y og Z-retningen
  • Fleksibel plassering, kan betjenes fra siden
  • Standard i Norge med joystick 
  • Ta kontakt for ufopliktende tilbud