Lasere/Refraktiv

Multispot fotokoagulator, excimer laser og YAG laser fra Nidek

Multicolor scan laser MC-500

Modulært lasersystem fra Nidek. Leveres med valgfrie bølgelengder. Gul, grønn, rød eller en kombinasjon av disse. Leveres med eller uten multispot funksjon.
Les mer

Yag-laser, YC-200 og YC-200 S Plus (SLT)

Svært rask og presis YAG laser fra Nidek. Nå med motorisert joystick og motorisert roterbar siktestråle.
Les mer

Dobbelfrekvent YAG-laser GYC-500

Ren grønn laser som leveres med eller uten multispot funksjon.
Les mer