Takagi SPAC

Scanning Peripheral Anterior Chamber Depth Analyzer

SPAC

  • SPAC evaluerer automatisk potensialet for å utvikle ACG (Angle Closure Glaucoma).
  • Måler dybde på fremre kammer og angir kammervinkelen.
  • Automatisk måling uten å berøre øyet, bare trykk på start-knappen.
  • Bildene blir raskt analysert på instrumentets skjem.
  • Detaljert utskrift fra innebygd skriver.

SPAC

  • Oppdager ACG tidlig nok til å kunne stoppe utviklingen vha. laserbehandling.
  • Klikk på brosjyren for utfyllende informasjon.

SPAC

  • SPAC er rimeligere og gir bedre resultat enn alternativ ultralyd metode (UBM).
  • Klikk på brosjyren for utfyllende informasjon.