Vario

Vario er erstattet av Innovario og ikke lenger i produksjon. Vi har latt den stå igjen her som et eksempel på utførelse. Skrivebordet kan leveres til Innovario og Vario Carat. Materialvalg og farge kan levres til alle Block sine undersøkelseenheter.

Vario

 • Produsert i Tyskland av Block
 • Separat stol. Hvilket betyr at alle stoler kan velges
 • Hev-senkbart sleidebord
 • Mulighet for å trille bort stol for undersøkelse av rullestolpasienter
 • Kan leveres som høyre eller venstre hånds unit

Vario phoropterarm

 • Kan leveres med motorisert sleide
 • Kan leveres med motorisert phoropterarm
 • Store valgmuligheter i utførelse og tilleggsutstyr
 • Kan fås med sleidebord for 3 instrumenter
 • Alle foroptere kan monters
 • Alle typer spaltelamper kan monteres