Henson 9000

Henson 9000 er et raskt og enkelt perimeter for hurtig screening. Perimeteret tester ut til 30 grader. Henson 9000 har også binoculær test for førerkortkontroll.

Henson 9000 perimeter er et enkelt og raskt perimeter for screening.Perimeteret tester ut til 30 grader. Det har i tillegg binoculær test forførerkortkontroll (DLVA Esterman).


Perimeteret styres ved hjelp av programvare på PC. Programmet kan installeres i nettverk med lagring av data på server. Viewerstasjoner bruker samme software, ingen begrensning på antall installasjoner (lisensfri).


Kommunikasjon mot journal kommer snart.