Henson 9000 Perimeter

Henson 9000 er et raskt og enkelt perimeter for hurtig screening. Perimeteret tester ut til 30 grader. Henson 9000 har også binoculær test for førerkortkontroll.

Brosjyre: Klikk her
Produsent: Elektron Technology

Klikk under for informasjon:
Screening med Henson perimeter
Thershold med Henson Perimeter

Henson 9000 perimeter er et enkelt og raskt perimeter for screening.
Perimeteret tester ut til 30 grader. Det har i tillegg binoculær test for
førerkortkontroll (DLVA Esterman)

Perimeteret styres ved hjelp av programvare på PC. Programmet kan installeres i nettverk med lagring av data på server. Viewerstasjoner bruker samme software, ingen begrensning på antall installasjoner (lisensfri)

Kommunikasjon mot journal kommer snart.