Lasere/Refraktiv

Multispot fotokoagulator, excimer laser og YAG laser fra Nidek

Modulært lasersystem fra Nidek. Leveres med valgfrie bølgelengder. Gul, grønn, rød eller en kombinasjon av disse. Leveres med eller uten multispot funksjon.

Les mer

Svært rask og presis YAG laser fra Nidek. Nå med motorisert joystick og motorisert roterbar siktestråle.

Les mer

Ren grønn laser som leveres med eller uten multispot funksjon.

Les mer